Dé website voor reparatie & onderhoud

Disclaimer

Brancheteers Nederland B.V., hierna te noemen Brancheteers, verleent u hierbij toegang tot Glaszetter.website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Brancheteers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Brancheteers spant zich in om de inhoud van Glaszetter.website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Glaszetter.website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Brancheteers.

Glaszetter.website is zelf geen glaszettersbedrijf, Brancheteers faciliteert enkel contact tussen glaszetterbedrijven en (mogelijke) klanten hiervan. Dat Brancheteers adverteert met “glaszetter + [plaatsnaam] ” en dit ook in de teksten op Glaszetter.website laat terugkomen, betekent niet dat het glaszettersbedrijf dat u via Glaszetter.website kunt bellen, per se zo heet. Het gaat hier slechts om een bedrijf dat het zetten van glas aanbiedt in de betreffende plaats.

Verder is Brancheteers op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade of verloren of gestolen goederen. Dit geldt zowel voor glaszettersbedrijven als voor klanten hiervan. Brancheteers kan bij conflicten eventueel wel optreden als bemiddelaar, hiervoor kan contact worden opgenomen via het contactformulier. Er is echter geen enkele garantie dat er tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen kan worden. Voor op Glaszetter.website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Brancheteers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op Glaszetter.website liggen bij Brancheteers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brancheteers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

KvK- en BTW-nummer

Brancheteers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65770757. De handelsnaam Glaszetter.website valt hier tevens onder. Het BTW-identificatienummer van Brancheteers is NL856252815B01.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd en vervolgens op sommige punten aangepast.